DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Kwalifikacje na stanowisku dietetyk
 KWALIFIKACJE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKU DIETETYK

 

reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami     ( Dz.U.2011.nr151 poz.896 )

 

 

Do podjęcia pracy na stanowisku dietetyk uprawnia:

 

 1. * ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk,

   

 2. ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka,

   

 3. tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka,

   

  lub

 4. rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra,
  lub
  — rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku.

 

 

 

* W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (określonej rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011 r., Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r., poz. 7) został ujęty przepis § 3 stanowiący, iż na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach ratownik medyczny i dietetyk. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

Obowiązujące regulacje prawne potwierdzają, że tytułu zawodowego dietetyka nie można uzyskać w wyniku ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe pozwalają podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe, ale nie uprawniają do nabycia tytułu.


 


 

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional