DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Zaproszenie do złożenia oferty-dostawa leków dla DPS
 

Dom Pomocy Społecznej 

59 – 630  Mirsk          ul. Zielona  12

tel. (075) 78 34 521     tel./fax. (075)78 34 661                                                

                                                                                              Mirsk 12.01.2016r.

                                              

 

                                                                 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości 30 000 euro

 

 Szanowni Państwo,

zapraszam do składania ofert cenowych na wybór aptek do realizacji recept lekarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mirsku.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku  ul. Zielona 12   59-630 Mirsk   NIP 616-12-23-352 ; tel. 75 78 34 661 e-mail : dpsmirsk@powiatlwowecki.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług farmaceutycznych w postaci realizacji recept lekarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, w aptekach ogólnodostępnych, w okresie od 1.02.2016r. do 31.12.2016r.
  2. Realizacja recept dla mieszkańców DPS odbywać się będzie w formie bezgotówkowej.
  3. Każdorazowo po realizacji recepty Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę,

 w treści której należy uwzględnić:

·         Kwotę do zapłaty przez : Dom Pomocy Społecznej

·         Kwotę do zapłaty przez mieszkańca, zgodnie z przepisami Ustawy o Pomocy Społecznej – art. 58 ust.3 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 163)

  1. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne odbiory recept i dostawy leków do DPS transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Wykonawca dostarcza leki podpisane imieniem i nazwiskiem mieszkańca. Realizacja zamówień będzie ustalana telefonicznie w zależności od potrzeb. Wykonawca otrzyma zapotrzebowanie zbiorcze miesięczne na rodzaj i ilość leków (na imienne recepty lub bez recepty)
  2. Zamawiający nie przewiduje zmiany cen we wskazanym okresie , z wyjątkiem zmiany zasad refundacji.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że ilości dostarczanych leków mogą ulec zmianie

w zależności od bieżących potrzeb.

  1. W przypadku realizacji recepty „pilnej” i braku leków u oferenta zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu leków w innej aptece, w której lek będzie dostępny natychmiast , ze względu na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańca.

                                                              

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w terminie do 25.01.2016 roku

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie)na adres Domu

- faxem pod nr tel….75 7834661

- elektronicznie na e mail: dpsmirsk@powiatlwowecki.pl

 

 

                                               Dyrektor DPS w Mirsku

                                                    Dorota Cinciruk

 

 

 

 

                                              

 

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional