DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Ogłoszenie wyników postepowania w procedurze badania rynku na "Usługi Pogrzebowe dla Domu Pomocy Społecznej w Mirsku"
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA W PROCEDURZE BADANIA RYNKU NA „ Usługi pogrzebowe dla Domu Pomocy Społecznej w Mirsku”

Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze badania rynku
dla zamówienia poniżej 30 000 euro.


1.Nazwa zamówienia: Usługi pogrzebowe dla DPS w Mirsku.
2.Nazwa Zamawiającego realizująca zamówienie:Dom Pomocy Społecznej w Mirsku.
3.Przedmiot zamówienia:Usługi pogrzebowe.
4.Liczba otrzymanych ofert: 2
Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Mieczysław Siergun , Mroczkowice 68
Zakład Usług Pogrzebowych Anna Hnydyszyn ,59-630 Mirsk, ul. Polna 54
5.Forma i sposób upublicznienia informacji o zamówieniu: strona internetowa
www.dpsmirsk.powiatlwowecki.pl
6.Streszczenie oceny i porównanie ofert:
Lp.
Nazwa i adres oferenta
Cena oferty w zł.(brutto)
Kryterium ceny 100%
Podsumowanie
1
Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Mieczysław Siergun, Mroczkowice 68
59 -630 Mirsk
2075,00/pochówek tradycyjny

1895,00 /pochowek urnowy
2075,00:2075x 100%=100

1895,00:1895,00 x100= 100

Oferta spełnia wszystkie wymogi i uzyskała 100pkt. /pochówek tradycyjny
100 pkt./pochowek urnowy

2
Zakład Usług Pogrzebowych Anna Hnydyszyn ,Mirsk, ul. Polna 54
2302,56/pochówek tradycyjny

2183,76/pochowek urnowy


2075,00:2302,56 x100%= 90


1895,00:2183,76 x 100 %= 86
Oferta spełnia wszystkie wymogi i uzyskała 90 pkt./pochowek tradycyjny
86 pkt./pochowek urnowy


7.Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych , Mieczysław Siergun, 59 – 630 Mirsk , Mroczkowice 68

8.Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zawiera najniższą cenę oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w
procedurze badania rynku.
Podpisy komisji:
1.Ewelina Trzebiatowska.
2.Barbara Tkacz.
Zatwierdził:Dyrektor DPS w Mirsku
Dorota Cinciruk
Mirsk 12.03.2015
 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional