DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Działy Domu Pomocy Społecznej
 1. Księgowość
 2. Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy
 3. Dział Administracyjno – Gospodarczy
 4. Pracownicy socjalni - Patrycja Grabek, 

Praca poszczególnych Działów ma na celu pełną realizację zadań Domu poprzez:
 1. Kształtowanie zachowań i postaw tworzących domowo-rodzinną atmosferę Domu, zgodnie z obowiązującymi zasadami życia społecznego,
 2. Współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwych zasad żywienia, warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa mieszkańców Domu,
 3. Poszanowania i troskę o mienie Domu i jego mieszkańców,
 4. Wspólne podejmowanie planowanych działań na rzecz zachowania i poprawy stanu technicznego pomieszczeń Domu,
 5. Udzielanie wzajemnej pomocy w szczególnych przypadkach mogących spowodować zagrożenia w realizacji zadań regulaminowych Domu,
 6. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, czytanie literatury fachowej, branie udziału w szkoleniach wewnętrznych mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom,
 7. Przestrzeganie praw mieszkańców, a w szczególności prawa do zachowania godności osobistej, intymności i niezależności,
 8. Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych mieszkańców Domu, a także warunków bezpiecznego życia.
 9. Ochrona danych osobowych i służbowych.

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional