DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Strona głównaInformujemy, że w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej wprowadziliśmy zakaz odwiedzin.


Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
W sprawach pilnych oraz informacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny
w godzinach 7.00 - 13.00 lub mailowy.

tel. 75 78 34 661, 75 78 34 521
adresy emailowe do poszczególnych działów
dyrektor@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
kierownik@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
pracownik.socjalny@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
kadry@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
ksiegowosc@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
gospodarczy@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl

     Każda osoba, która z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku i wymaga całodobowej opieki może ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej


JAK DZIAŁAĆ

4 PODSTAWOWE KROKI


KROK PIERWSZY piszemy wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej, we wniosku opisujemy swoją sytuację: rodzinną, zdrowotną, finansową


KROK DRUGI wniosek składamy osobiście lub za pomocą rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWA MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄKROK TRZECI oczekujemy na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowaniu do DPS oraz o odpłatności za DPS

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości ustalonej przez Starostę Lwóweckiego.

Odpłatność osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS wynosi 70% dochodu .

Gdy odpłatność pensjonariusza (70% dochodu) jest niższa niż ustalony koszt utrzymania pozostałą kwotę dopłacają:

    • współmałżonek lub dzieci 

    • gmina lub miasto, które kieruje do DPS


KROK CZWARTY oczekujemy na informację z Domu Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.


W przypadku gdy otrzymamy decyzję odmowną istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji!!!DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU

75 78 34 661

75 78 34 521

 

  

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional