DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Strona główna


 

Szanowni Państwo, w związku ze znaczym wzrostem zachorowań na Covid-19 informujemy, że od 08 listopada 2021r. wstrzymujemy odwiedziny mieszkańców.
 

Posiadamy wolne miejsca pobytu dla kobiet     
 i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zachęcamy do kontaktów telefonicznych oraz mailowych:
Dyrektor  
email: dyrektor@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel.: 75 78 34 661
Główna księgowa
email: ksiegowosc@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel.: 75 78 34 661 wew. 23
Kierownik ZTO
email: kierownik@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel.: 75 78 34 661 wew. 22
Pracownik socjalny
email : pracownik.socjalny@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel.: 75 78 34 661 wew. 10
Kadry
mail: kadry@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel.: 75 78 34 661 wew. 15
Dietetyk
email: dietetyk@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel. 75 78 34 661 wew. 21
Dział administracyjno – gospodarczy
email: gospodarczy@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel.: 75 78 34 661 wew. 11
 

     Każda osoba, która z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku i wymaga całodobowej opieki może ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej


JAK DZIAŁAĆ

4 PODSTAWOWE KROKI


KROK PIERWSZY piszemy wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej, we wniosku opisujemy swoją sytuację: rodzinną, zdrowotną, finansową


KROK DRUGI wniosek składamy osobiście lub za pomocą rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWA MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

KROK TRZECI oczekujemy na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowaniu do DPS oraz o odpłatności za DPS

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości ustalonej przez Starostę Lwóweckiego.

Odpłatność osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS wynosi 70% dochodu .

Gdy odpłatność pensjonariusza (70% dochodu) jest niższa niż ustalony koszt utrzymania pozostałą kwotę dopłacają:

    • współmałżonek lub dzieci 

    • gmina lub miasto, które kieruje do DPS


KROK CZWARTY oczekujemy na informację z Domu Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.


W przypadku gdy otrzymamy decyzję odmowną istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji!!!


DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU

75 78 34 661

75 78 34 521

 

  

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional