DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Strona główna

     

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

  1. Opiekun / ka,

  2. Pielęgniarz / ka,

  3. Ratownik medyczny,

Od kandydatów wymaga się wykształcenia minimum średniego oraz kierunkowego ( w przypadku zawodów pielęgniarka, ratownik medyczny ).

Zatrudnienie jedynie na podstawie umowy o pracę na cały etat lub na część etatu.

CV wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w siedzibie jednostki lub przesłać pocztą na adres :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Zielona 12

59 – 630 Mirsk

lub na adres e-mail : dyrektor@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl

Kandydat może zapoznać się z warunkami i zakresem pracy w Kadrach lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyrektorem Domu.

tel. 75 78 34 661
     Każda osoba, która z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku i wymaga całodobowej opieki może ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej


JAK DZIAŁAĆ

4 PODSTAWOWE KROKI


KROK PIERWSZY piszemy wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej, we wniosku opisujemy swoją sytuację: rodzinną, zdrowotną, finansową


KROK DRUGI wniosek składamy osobiście lub za pomocą rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWA MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄKROK TRZECI oczekujemy na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowaniu do DPS oraz o odpłatności za DPS

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości ustalonej przez Starostę Lwóweckiego.

Odpłatność osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS wynosi 70% dochodu .

Gdy odpłatność pensjonariusza (70% dochodu) jest niższa niż ustalony koszt utrzymania pozostałą kwotę dopłacają:

    • współmałżonek lub dzieci 

    • gmina lub miasto, które kieruje do DPS


KROK CZWARTY oczekujemy na informację z Domu Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.


W przypadku gdy otrzymamy decyzję odmowną istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji!!!DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU

75 78 34 661

75 78 34 521

 

  

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional