DE
EN
PL
 
Zakres świadczonych usług
Dom zapewnia mieszkańcom podstawowy zakres usług:

I. W zakresie potrzeb bytowych:
 1. miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową, sprzęt oraz środki utrzymania higieny osobistej,
 2. wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
 3. zapewnienie odzieży, bielizny osobistej i obuwia ( w miarę potrzeby ).
II. W zakresie usług opiekuńczych:
 1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych łącznie z karmieniem i ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,
 2. podnoszenie sprawności fizycznej oraz aktywizowanie mieszkańców w ich codziennym życiu,
 3. udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
III. W zakresie wspomagania:
 1. organizowanie terapii zajęciowej,
 2. zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej,
 3. organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie brania udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 4. umożliwienie kontaktu z duchownym i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

Dom świadczy również usługi:
 1. Rehabilitacja w zakresie potrzeb zdrowotnych zgodnie z przysługującymi uprawnieniami i zaleceniami lekarskimi.
Sala rehabilitacyjna wyposażona w sprzęt:
 • bieżnia z osprzętem dodatkowym ( aparat wioślarski, rotor )
 • cykloergometr
 • lampa solux
 • UGUL z wyposażeniem ( kliny, wałki, bloczki, podwieszaki )
 • aparat do zabiegów fizykalnych „Interdynamic”
 • stolik do ćwiczeń manualnych
 • kozetka do masażu
 • rotor wolnostojący
 • piłka lekarska 3 kg
 • drobny sprzęt sportowy ( piłki, ringa, ciężarki ręczne, hantle )
 • waga lekarska
 • drabinka przyścienna
 • materac do ćwiczeń
Formy rehabilitacji oraz liczba uczestników:
 • gimnastyka ogólna
 • gimnastyka indywidualna
 • gimnastyka przyłóżkowa
 • prądy interferencyjne
 • solux
 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • masaż
 • tens
 • UGUL
 1. terapia zajęciowa w różnych formach zgodnie z zainteresowaniami mieszkańców oraz ich stanem zdrowia.
Formy terapii zajęciowej:
 • ergoterapia
 • arteterapia
 • sywoterapia
 • terapia ruchem
 • biblioterapia
 • ludoterapia
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia manualne
 • muzykoterapia
 • filmoterapia
 • socjoterapia
 • wycieczki
 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional