DE
EN
PL
 
WYNIK PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

1/2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

         Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami.) Dom Pomocy Społecznej w Mirsku informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na  DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO  domu  POMOCY SPOŁECZNEJ  W MIRSKU Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 4 złożonej przez Firmę:  P.H.U. Müller  , B.H.R. Müller , U. Jarosz ,Spółka Jawna , 58-530 Kowary ,ul. 1 Maja 82 a    za   cenę 2,56  zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Mirsk dnia 20.01.2015r.

 

Oferta nr 4 uzyskała największą ilość punktów( 100 pkt.) ponieważ zawiera najniższą cenę z pośród złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu. Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Informacja o innych uczestnikach postępowania:

Oferta nr  1.  GAZ PETROL Sp. z o.o. 55 – 080 Kąty Wrocławskie ,ul.1 Maja 90

Oferta  nr   2.  Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska „ ,58-512 Stara Kamienica 79

Oferta  nr   3.   KDM Polska Sp. z. o.o. Sp. Komandytowa , Krępice , ul. Wrocławska 44, 55-330 Miękinia 

  

 

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

CENA 100%

Razem pkt.

1

2,56:2,83=0,9x100%= 90

90

2

2,56;2,58=0,99x100%=99

99

3

2,56;2,66=0,96x100%=96

96

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku zaakceptował propozycję komisji przetargowej w dniu 20.01.2015r.

Jednocześnie informujemy, iż w/w Wykonawca został zaproszony na dzień 02.02.2015r. do podpisania umowy.

SPRAWĘ PROWADZI

 

     Barbara TKACZ

 tel. 075 7834661

 

 

                                                                                             Dyrektor Domu Pomocy w Mirsku

                                                                                                          Dorota Cinciruk


 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional