DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. 75 783 46 61, 75 78 34 521

Strona główna
 

               OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO    PRACOWNIK SOCJALNY!!!
szczegóły w ogłoszeniach lub w kadrach
                        pod nr telefonu 75 78 34 661 
         
   


 

     Każda osoba, która z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku i wymaga całodobowej opieki może ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej


JAK DZIAŁAĆ

4 PODSTAWOWE KROKI


KROK PIERWSZY piszemy wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej, we wniosku opisujemy swoją sytuację: rodzinną, zdrowotną, finansową


KROK DRUGI wniosek składamy osobiście lub za pomocą rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWA MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄKROK TRZECI oczekujemy na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowaniu do DPS oraz o odpłatności za DPS

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości ustalonej przez Starostę Lwóweckiego.

Odpłatność osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS wynosi 70% dochodu .

Gdy odpłatność pensjonariusza (70% dochodu) jest niższa niż ustalony koszt utrzymania pozostałą kwotę dopłacają:

  • współmałżonek lub dzieci – jeżeli dochód na jedną osobę
    w rodzinie przekracza 1368 zł

  • gmina lub miasto, które kieruje do DPS


KROK CZWARTY oczekujemy na informację z Domu Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.


W przypadku gdy otrzymamy decyzję odmowną istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji!!!DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU

75 78 34 661

75 78 34 521

 

 Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional